Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Kiszkowo od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 74.85 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 121.42 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 98.36 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 111.28 kB
Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf
Format: pdf, 135.94 kB
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf
Format: pdf, 97.06 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 147.42 kB
SWZ+załączniki.pdf
Format: pdf, 1.37 MB
Załącznik A.zip
Format: zip, 34.94 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 82 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 32.95 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.4 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 175 kB
Załącznik nr 6 - pełnomocnictwo.doc
Format: doc, 32 kB