Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Przebudowa ulic Warzywnej i Kwiatowej w miejscowości Kiszkowo

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP


Przebudowa ulic Warzywnej i Kwiatowej w miejscowości Kiszkowo

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 79.58 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 123.46 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 98.43 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 110.33 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 160.5 kB
SWZ + załączniki.pdf
Format: pdf, 1.51 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 95.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.47 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 223 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 58 kB
Załącznik nr A.zip
Format: zip, 25.94 MB