Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Plac zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP:

Plac zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 73.02 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 124.59 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 100.39 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 109.06 kB
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf
Format: pdf, 101.29 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 102.57 kB
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf
Format: pdf, 152.2 kB
SWZ + załaczniki.pdf
Format: pdf, 1.51 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 95 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.48 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 216.5 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 57.5 kB
Załącznik nr A.zip
Format: zip, 6.12 MB