Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zdania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński – Etap I”

ZP.271.1.5.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, wobec faktu, że wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł , Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zdania pod nazwąRozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński – Etap I

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
Format: docx, 23.52 kB
Załącznik nr 2 do umowy - RODO.docx
Format: docx, 17.5 kB
Załącznik nr 3 - projekt umowy .docx
Format: docx, 41.39 kB
Załącznik nr 4 -oświadczenie .docx
Format: docx, 27.18 kB
Zapytanie ofertowe.pdf
Format: pdf, 142.55 kB