Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

 

https://kiszkowo.bip.net.pl/kategorie/13-przetargi/artykuly/962-odbior-i-transport-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-kiszkowo-w-okresie-od-01072023-r-do-31122024-r