Gmina Kiszkowo

Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” edycja 2021 r.

Całkowita kwota                             15.000,00 zł

Wsparcie finansowe Państwa   12.200,00 zł

Wkład finansowy Gminy               3.000,00 zł