Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku

Gmina Kiszkowo

Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

 

Postępowanieo udzielenie umowy koncesji

w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Z 2021 r. poz. 541)

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 UmowaKoncU

 

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku

 

https://kiszkowo.bip.net.pl/kategorie/13-przetargi/artykuly/1230-koncesja-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-kiszkowo-w-okresie-od-01-stycznia-2024-roku-do-31-grudnia-2025-roku?lang=PL