Gmina Kiszkowo
Powróć do: RADA GMINY

Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Wiesława Domagalska

Z-ca Przewodniczącego: Grzegorz Kotecki

Mariusz Czosnowski

Mirosław Szczepaniak

Jan Radziński

 

KOMISJA ROLNICTWA

Przewodniczący: Marek Masłowski

Z-ca przewodniczącego: Ludwik Piotrowicz

Wiesława Domagalska

Wiesława Ziółkowska

Grzegorz Kotecki

Mirosław Szczepaniak

 

KOMISJA FINANSÓW I OŚWIATY

Przewodniczący: Mariusz Czosnowski

Z-ca Przewodniczącego: Zuzanna Modrak

Angelika Frąckowiak

Anna Kaniasta

Halina Paluszak

Piotr Babrakowski

Jan Radziński

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodnicząca: Halina Paluszak

Z-ca Przewodniczącego: Marek Masłowski

Zuzanna Modrak

Ludwik Piotrowicz