Gmina Kiszkowo
Powróć do: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

DYSRTYBUCJA JODKU POTASU W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazał do Urzędu Gminy Kiszkowo za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie tabletki zawierające jodek potasu.

Wydawanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Bieżącą sytuację radiacyjną można śledzić na stronie Państwowa Agencja Atomistyki - Mapa (paa.gov.pl)

 

Wydanie preparatu w punktach wydawania (PD) nastąpi na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu (tzw.,,akcja jodowa”).

 

Komunikat o konieczności podania preparatu ze stabilnym jodem otrzymają wszyscy w rejonie zagrożonym w postaci alertu RCB w formie SMS. Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji jodku potasu zostaną również zamieszczone w mediach oraz na stronie www.kiszkowo.pl oraz na profilu Fb Gmina Kiszkowo

 

Na terenie Gminy Kiszkowo zostało wyznaczonych 18 Punktów Dystrybucji (PD) tabletek jodku potasu dla mieszkańców poszczególnych miejscowości:

Punkt dystrybucji - obiekt

Miejscowość

Mieszkańcy wsi

świetlica - kontener

Berkowo

Berkowo

świetlica

Charzewo

Charzewo

świetlica

Dąbrówka Kościelna

Dąbrówka Kościelna, Turostówko

świetlica - kontener

Głębokie

Głębokie

świetlica - kontener

Karczewko

Karczewko, Karczewko

hala widowiskowo-sport.

Kiszkowo

Kiszkowo, Brudzewko, Darmoszewo, Łubowice, Łubowiczki

świetlica

Łagiewniki Kościelne

Łagiewniki Kościelne, Wola Łagiewnicka

świetlica - kontener

Myszki

Myszki

świetlica

Olekszyn

Olekszyn

świetlica - kontener

Rybieniec

Rybieniec

świetlica

Rybno Wielkie

Rybno Wielkie

świetlica

Skrzetuszewo

Skrzetuszewo, Imiołki

świetlica

Sławno

Sławno, Kamionek

świetlica

Sroczyn

Sroczyn, Gniewkowo

świetlica

Turostowo

Turostowo

świetlica

Ujazd

Ujazd

świetlica

Węgorzewo

Węgorzewo

PROMED Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego

 

Kiszkowo

 

osoby wymagające konsultacji lekarskiej

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności
rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności, niezależnie od pory dnia czy nocy.

 

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Kiszkowo

 1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia na oświadczenie ustne.
 2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatu następuje osobom zameldowanym na terenie Gminy Kiszkowo.
 3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 4. Jedna osoba może otrzymać preparat dla wszystkich członków swojej rodziny (po sprawdzeniu liczby członków rodziny w ewidencji ludności).
 5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletka
 • Dorośli (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki

 

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem:

 • aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
 • tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.
 • aby zapewnić odpowiednia ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

 

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

 

Przeciwwskazania:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • nadczynność tarczycy,
 • zapalenie naczyń z hipokomplmentemią,

 

Przypadki wymagające konsultacji lekarskiej :

 • zaburzenia czynności nerek lub nadnerczy,
 • choroby tarczycy lub ich podejrzenie,
 • odwodnienie,
 • przypadki zwężenia dróg oddechowych powodujące trudności w oddychaniu,
 • kobiety w ciąży,
 • noworodki,
 • przypadki przyjmowania niektórych leków np. hamujących czynność tarczycy, moczopędnych, kaptoprill, enalapril, chinidyna

 

Wskazane jest, aby ww. osoby skonsultowały podanie jodku potasu z lekarzem prowadzącym w trakcie najbliższej wizyty lekarskiej. Oczekiwanie na konsultację w trakcie tzw. ,,akcji jodowej” może niepotrzebnie wydłużyć czas podanie preparatu, który z punktu widzenia profilaktyki jodowej jest bardzo istotny.

 

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Materiały

charakterystyka produktu

broszura informacyjna

Pliki do pobrania: