Gmina Kiszkowo

Droga Berkowo

Droga Berkowo

 

„Remont nawierzchni drogi gm. 282014P w m. Berkowo, gm. Kiszkowo”

Podpisanie umowy: 2021-06-17

Termin wykonania: 2021-08-31

Termin zakończenia robót: 2.07.2021

Kwota brutto: 112.523,14

Długość: 674,50 m

 

Wykonawca:

Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 12

88-400 Żnin

Łukasz Kowalski

Fot. Budowa drogi w m. Berkowo