Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w
terminach obowiązujących w woj. wlkp. na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 72.51 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 140.09 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 97.4 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 110.33 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 125.19 kB
SWZ - Dowozy.pdf
Format: pdf, 379.35 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 86.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.66 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 160.5 kB
Załącznik nr 6 - szacowana liczba uczniów.xlsx
Format: xlsx, 21.83 kB
Załącznik nr 7 - Dzienny plan przewozów.docx
Format: docx, 20.84 kB
Załącznik nr 8 - wykaz usług.doc
Format: doc, 40 kB
Załącznik nr 9 - wykaz autobusów.doc
Format: doc, 38.5 kB
Załącznik nr 10 - wykaz osób.doc
Format: doc, 53.5 kB