Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gm. Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wlkp. na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

https://kiszkowo.bip.net.pl/kategorie/13-przetargi/artykuly/1208-dowozy-i-odwozy-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-do-placowek-oswiatowych-na-terenie-gm-kiszkowo-w-dniach-nauki-szkolnej-w-terminach-obowiazujacych-w-woj-wlkp-na-okres-od-01012024-r-do-31122024r?lang=PL