Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Dostawa 32 Licencji oprogramowania do szyfrowania wiadomości email technologią END TO END. Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji na 2 lata.

„Zakup specjalistycznego oprogramowania”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU" w ramach działania

5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 520.16 kB
Informacja o zmianie treści.pdf
Format: pdf, 704.77 kB
Zaproszenie do sładania ofert.pdf
Format: pdf, 397.28 kB
Formularz Ofertowy .docx
Format: docx, 63.78 kB
Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Format: pdf, 288.59 kB
załącznik nr 3_wzór umowy.docx
Format: docx, 65.49 kB
Załącznik nr 2 do umowy - RODO.pdf
Format: pdf, 296.02 kB