Gmina Kiszkowo

CIA w Węgorzewie – Centrum Integracji i Aktywności

CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców

CIA w Węgorzewie – tworzymy Centrum Integracji i Aktywności mieszkańców – 2 etap” w IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
Dofinansowanie z budżetu Samorządy Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej i utworzenie bezpiecznego miejsca spotkań mieszkańców oraz klimatycznego przystanku na szlakach rowerowych przebiegających przez miejscowość.
W 2018 r. dzięki dofinansowaniu z Programu WOW, zrealizowano pierwszą część projektu: wyremontowano świetlicę wiejską oraz częściowo zagospodarowano przestrzeń wokół obiektu. W ramach wolontariatu mieszkańcy odnowili elewację budynku i wybudowali fragment chodnika.

W 2019 roku realizowany był drugi etap projektu, w ramach którego postawiono dużą altanę, w której znajdują się dwa ławostoły. Utwardzono teren przy świetlicy z chodnikiem i ścieżkami, ogrodzeno drewnianą barierką staw znajdujący się w sąsiedztwie świetlicy. Nasadzone zostaną drzewa i krzewy i założony trawnik. Zamontowane będą elementy małej architektury takich jak stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci, donice, pergole itp. Na drzewach otaczających świetlicę i staw mieszkańcy planują zmontowanie budek lęgowych dla ptaków.

Całość będzie służyła mieszkańcom wsi, którzy zyskają wspaniałe miejsce spotkań i odpoczynku nad stawem, który wcześniej odmulili i zarybili. Dla osób szkolących się czy bawiących w świetlicy zadbane otoczenie będzie zachęcało do wyjścia ,,na świeże powietrze” i relaksu wśród zieleni, zapachu kwitnących kwiatów, krzewów i drzew oraz śpiewu ptaków i plusku ryb w stawie.

Miejsce to będzie służyło również amatorom turystyki rowerowej, gdyż przez Węgorzewo przebiega kilka szlaków rowerowych krzyżujących się właśnie przy świetlicy wiejskiej (trasa rowerowa R-8 wokół Puszczy Zielonka, gminne szlaki rowerowe - czerwony i zielony). Dla nich przewidziano stojak rowerowy, tablicę informacyjną oraz miejsce odpoczynku i schronienia w altanie.

Wszystkie wyżej wymienione działania zostały zaplanowane w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo opracowanej w grudniu 2017 roku.

 

FOTORELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU: tutaj