Gmina Kiszkowo

Droga Rybieniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rybieniec”

Na realizację zadania pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rybieniec”

Gmina Kiszkowo otrzymała pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

Przebudowa drogi w m. Rybieniec, gm. Kiszkowo na terenie działek nr ewid. 26 i 27, ark. 1, obręb 0015 Rybieniec, gm. Kiszkowo

Wykonawca: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 217.600,00 zł

 

Cena brutto: 483 063,50 zł

Planowany termin wykonania zamówienia: 28.06.2019 r.

Roboty zostały wykonane w terminie: 06.03.2019-01.04.2019

Odbiór zakończonej inwestycji: 04.04.2019 r.