Gmina Kiszkowo

Budowa drogi w m. Olekszyn

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łagiewniki Kościelne”

Na realizację zadania pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łagiewniki Kościelne” Gmina Kiszkowo otrzymała pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olekszyn.

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 214.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:      503.669,91 zł

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o.

Olsza 3 88-300 Mogilno

 

Fot. Budowa drogi w m. Olekszyn

Fot. Budowa drogi w m. Olekszyn

Fot. Budowa drogi w m. Olekszyn