Gmina Kiszkowo

Przebudowa ulic Warzywna i Kwiatowa w m. Kiszkowo

Fot. Tablica informacyjna

 

"Przebudowa ulic Warzywna i Kwiatowa w m. Kiszkowo, dz. nr ew. 395/10, 461, 466, 224, 443, 460 obręb Kiszkowo, gm. Kiszkowo".

Umowa nr 9.35/22, z dnia 25 kwietnia 2022 r. ,
zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim, a Gminą Kiszkowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Kiszkowo Tadeusza Bąkowskiego.

 

Kwota przekazanego dofinansowania:      985.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:                    1.970.000,00 zł

 

Rozpoczęcie realizacji zadania:                            14.02.2022
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania:       31.07.2022
Zakończenie finansowe realizacji zadania:     30.09.2022
Oddanie do użytkowania zadania:                      30.09.2022

 

Wykonawca:
Zakład Drogowo -Transportowy Sławomir Begier Nekla

 

Fot. nr 1 Budowa ul. Kwiatowej w Kiszkowie                                                                                                   Fot.  nr 2 Budowa ul. Warzywnej w Kiszkowie