Gmina Kiszkowo

Droga Sławno - Kamionek

Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek

 
Fot. Podpisanie umowy 2021-06-14
Fot. Podpisanie umowy 2021-06-14
Fot. Droga Sławno - Kamionek, 2021-05-25

Fot. Droga Sławno-Kamionek 2021-06-17
Fot. Droga Sławno-Kamionek 2021-06-17
Fot. Droga Sławno-Kamionek 2021-06-17
Fot.  Droga Sławno-Kamionek 2021-09-07
Fot. Droga Sławno-Kamionek 2021-09-07
„Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek ul. Leśna gm. Kiszkowo (etap I i II) o raz likwidacja kolizji telekomunikacyjnych: działki nr ewid. 230, 239, 209/1 obręb Sławno i dz. nr 18, 19, 5 obręb Kamionek”
Długość odcinka: 1,963 km
Długość chodników: 1 km
Szerokość jezdni: 5 m
Oświetlenie przejść: lampy na solary słoneczne
Planowana wartość inwestycji (brutto): 1.667.000 zł
Dofinansowanie: 832.762 zł
Wykonawca:
Zakład Drogowo-Transportowy
Sławomir Begier
ul. Orzeszkowej 39
62-330 Nekla
W poniedziałek 14 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Kiszkowo, na zadanie :
"Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek ul. Leśna gm. Kiszkowo (etap I i II) oraz likwidacja kolizji komunikacyjnych:
działki nr egid. 230, 239, 209/1 obręb Sławno i dz. nr 18, 19, 5 obręb Kamionek".
Tym samym Gmina Kiszkowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 832.762,00 zł.
Okres realizacji zadania ustala się na:
* rozpoczęcie realizacji zadania: 15.02.2021
* zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31.08.2021
* zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.10.2021
* oddanie do użytkowania zadania: 30.09.2021