Gmina Kiszkowo

Droga Rybno Wielkie

                                                                                                                     

 

Na realizację zadania pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rybno Wielkie” Gmina Kiszkowo otrzymała pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 144.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:      473.999,99 zł