Gmina Kiszkowo

Budowa drogi gminnej w Kiszkowie i sieci kanalizacji deszczowej: ul. Wiśniowa – Morelowa – Czereśniowa – Śliwowa”

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał 27 czerwca 2019 r. umowę z Gminą Kiszkowo w ramach rządowego programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych.

Gmina Kiszkowo uzyskała wsparcie w wysokości 1.655.320,00 zł, na budowę drogi Kiszkowo – osiedle: Budowa drogi gminnej w Kiszkowie i sieci kanalizacji deszczowej: ul. Wiśniowa – Morelowa – Czereśniowa – Śliwowa”

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Planowany koszt inwestycji: 2.955.320,00 zł

Termin realizacji do dnia 27.09.2019 r.

 

FOTORELACJA