Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Budowa drogi gminnej w miejscowości Karczewko, gmina Kiszkowo

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

  

Link do postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1384bfbe-ab01-419f-a7a4-4660a0a84bf7
instrukcja użytkownika miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Najczęściej zadawane pytania miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 124.46 kB
SWZ_załączniki.pdf
Format: pdf, 1.2 MB
Dokumenty edytowalne.zip
Format: zip, 167.31 kB
Załącznik A.zip
Format: zip, 11.27 MB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 109.07 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 122.94 kB