Gmina Kiszkowo

Budowa drogi gminnej Łagiewniki Kościelne - Olekszyn - Rybieniec

FOTORELACJA

2017-09-07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg krajowych”, pn. Przebudowa drogi gminnej nr 284035G, w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej mająca na celu ułatwienie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Rybieńcu, a także usprawnienie łączności pomiędzy miejscowościami Łagiewniki Kościelne – Olekszyn – Rybieniec, poprzez przebudowę drogi gminnej nr 284035G, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.