Gmina Kiszkowo

Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych bierze udział
w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” edycja 2021.

Całkowita kwota                             43.750,00 zł

Wsparcie finansowe Państwa   35.000,00 zł

Wkład finansowy Gminy              8.750,00 zł