Gmina Kiszkowo

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Kiszkowo na dzień 5 czerwca 2023 roku na godz. 9.00

Ocena 0/5

Kiszkowo, dnia 22 maja 2023 r.

RG.0002.5.2023                                                   

Mieszkańcy Gminy  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Kiszkowo na dzień 5 czerwca 2023 roku na godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, w sali nr 4. 

Porządek obrad

1)      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Odczytanie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z LIII Sesji.

4)      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od LIII Sesji.

5)      Raport o stanie gminy: 

a) debata nad raportem,

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo wotum zaufania.

6)        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 r.,

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2022 r.,

c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.,

d) debata nad sprawozdaniami,

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

7)        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Kiszkowo:

a) zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2022 r.,

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 r.,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2022 r.

PRZERWA

8)      Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2023 roku,

b)   zmieniająca uchwałę Nr XLIX/331/22 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

9)      Interpelacje i zapytania radnych.

10)  Wolne głosy i wnioski.

11)  Zakończenie.                                                                   

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Barańczak

 ------------------------------------------------

Mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy w terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję (2 czerwca) mogą złożyć w tej sprawie wniosek (stosownie do postanowień art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym). 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności