Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie gminy Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych na terenie gminy Kiszkowo

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 69.47 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 157.48 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 115.33 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 109.96 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 140.1 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 138.82 kB
SWZ - Energia.pdf
Format: pdf, 364.42 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 87.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.83 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 162.5 kB
Załącznik nr 6 - pełnomocnictwo.doc
Format: doc, 32 kB
Załącznik nr B - dot. obiektów.xlsx
Format: xlsx, 18.82 kB