Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, wobec faktu, że wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł , Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zdania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap)”

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
Format: docx, 23.49 kB
Załącznik nr 2 do umowy - RODO.docx
Format: docx, 17.76 kB
Załącznik nr 2a -oświadczenie .docx
Format: docx, 27.19 kB
Załącznik nr 3 - projekt umowy .docx
Format: docx, 36.25 kB
Zapytanie ofertowe.docx
Format: docx, 28.68 kB