Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP


Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo, gmina Kiszkowo,
powiat gnieźnieński – Etap I

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 67.66 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 119.08 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 101.44 kB
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf
Format: pdf, 116.28 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Format: pdf, 35.24 kB
Sprostowanie omyłki.pdf
Format: pdf, 93.94 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 112.42 kB
SWZ - modernizacja oszyszczalnia.doc
Format: doc, 349.5 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 86.5 kB
Załącznik nr 1a do formularza oferty.doc
Format: doc, 156.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.76 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 273 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 64.5 kB
SWZ+załączniki.pdf
Format: pdf, 9.42 MB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 135.81 kB
zalacznik-nr-a_04.22.zip
Format: zip, 203.18 MB