Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 

postępowanie o udzielenie umowy koncesji

w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Z 2021 r. poz. 541)

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 UmowaKoncU

 

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Pliki do pobrania: