Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości Sławno

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy
PZP
Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości
Sławno