Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 284030P ul. Żurawicka w m. Rybno Wielkie gmina Kiszkowo

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 284030P ul. Żurawicka
w m. Rybno Wielkie
gmina Kiszkowo

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Format: pdf, 68.77 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 123.23 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 97.99 kB
wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.pdf
Format: pdf, 244.51 kB
Dokumentacja.zip
Format: zip, 3.9 MB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 126.81 kB
SWZ + zał..pdf
Format: pdf, 1.4 MB
SWZ.doc
Format: doc, 225 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 92 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 216.5 kB