Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Budowa oświetlenia drogowego – chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo

Budowa oświetlenia drogowego – chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo

 

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl
 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP
  
Link do postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef61f359-a033-444e-ab83-b3eec77715c7
instrukcja użytkownika miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Najczęściej zadawane pytania miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 130.19 kB
SWZ.doc
Format: doc, 245.5 kB
SWZ_załączniki.pdf
Format: pdf, 2.79 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 90 kB
Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc
Format: doc, 57.5 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 223 kB
Załącznik nr. A.zip
Format: zip, 19.35 MB
Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ I.pdf
Format: pdf, 88.06 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 107.59 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 124.04 kB