Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Budowa oświetlenia drogowego – chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo

Budowa oświetlenia drogowego – chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo

 

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl
 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP
  
Link do postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6f1d1b69-7172-4fd7-b71f-8da3cb99daf4
instrukcja użytkownika miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Najczęściej zadawane pytania miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

Pliki do pobrania:

SWZ_zał.1-5.pdf
Format: pdf, 1.32 MB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 130.97 kB
Załącznik nr. A.zip
Format: zip, 19.35 MB
dokumenty edytowalne.zip
Format: zip, 112.66 kB
wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.pdf
Format: pdf, 727.71 kB
wyjaśnienie i zmiana treści SWZ II.pdf
Format: pdf, 241.73 kB
wyjaśnienie i zmiana treści SWZ III.pdf
Format: pdf, 258.62 kB
wyjaśnienie i zmiana treści SWZ IV.pdf
Format: pdf, 289.53 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 108.72 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 117.58 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Format: pdf, 118.95 kB