Gmina Kiszkowo
Powróć do: Urząd

Struktura

Wójt Gminy

Tadeusz Bąkowski
tel. 614297010
kom. 501554745
tadeusz.bakowski@kiszkowo.pl
wojt@kiszkowo.pl

Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy

Radosław Występski
tel. 614297019
kom. 503732266
sekretarz@kiszkowo.pl

Skarbnik Gminy

Magdalena Wilkosz
tel. 614297015
magdalena.wilkosz@kiszkowo.pl

  

 Sekretariat
tel. 614297010
fax 614297011

pok. nr 12

Joanna Kubiak
sprawy organizacyjne, kadry, profil zaufany,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
joanna.kubiak@kiszkowo.pl

  

 Referat Finansów i Budżetu

 tel. 61-429-70-24

pok. nr 21

Marta Kuszak
księgowość budżetowa
marta.kuszak@kiszkowo.pl


marta.kuszak@kiszkowo.pl

Monika Król-Kowalewska
Monika Gałęzewska
księgowość budżetowa

monika.galezewska@kiszkowo.pl
monika.krol@kiszkowo.pl

Sylwia Lisiak
księgowość budżetowa
sylwia.lisiak@kiszkowo.pl

  tel. 61-429-70-16
tel. 506-324-153
pok. nr 24

 

 

Iwona Sobolewska
wymiar podatków
i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
iwona.sobolewska@kiszkowo.pl

Anna Frąckowiak
księgowość podatkowa,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
anna.frackowiak@kiszkowo.pl

 tel. 614297017
hol główny urzędu

 

Patrycja Dudek
obsługa kasowa, podatek transportowy,
opłaty za ścieki i czynsze

patrycja.dudek@kiszkowo.pl

  

 Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 

  tel. 614297022
pok. 14

 

 

Leszek Czubaszek
Kierownik referatu
obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe,
melioracja, sprawy komunalne
, drogi, oświetlenie, woda
leszek.czubaszek@kiszkowo.pl

Anna Dominiak
drogi, transport, program "czyste powietrze"
anna.dominiak@kiszkowo.pl

tel. 614297014
pok. 14

 

Anna Miśkiewicz
zamówienia publiczne, budownictwo
anna.miskiewicz@kiszkowo.pl

Jolanta Sawicka
planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, budownictwo
jolanta.sawicka@kiszkowo.pl

  

 Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 

 tel. 614297013
pok. nr 17

dr inż. Bartosz Krąkowski
Kierownik referatu
leśnictwo, ochrona środowiska
bartosz.krakowski@kiszkowo.pl

Anna Sierzchulska
rolnictwo, ochrona środowiska
anna.sierzchulska@kiszkowo.pl

tel. 614297023
pok. nr 18

 

Alicja Kuśmierz
gospodarka gruntami, podatek akcyzowy
alicja.kusmierz@kiszkowo.pl

 

  

Urząd Stanu Cywilnego  

 tel. 614297021
pok. nr 3

Angelika Wiśniewska
Kierownik USC
ewidencja ludności, dowody osobiste,
działalność gospodarcza
angelika.wisniewska@kiszkowo.pl

tel. 614297053
pok. nr 3

Juliusz Rumas
biuro rady, działalność gospodarcza, ewidencja ludności
juliusz.rumas@kiszkowo.pl

  

 Referat Oświaty 

tel. 614297020
pok. nr 8 

Marieta Brzozowska
Kierownik referatu
sprawy kadrowe pracowników oświaty
marieta.brzozowska@kiszkowo.pl

Ilona Szczepaniak
księgowość oświatowa
ilona.szczepaniak@kiszkowo.pl