Gmina Kiszkowo
Powróć do: Urząd

Załatw sprawę

Sprawy obywatelskie  

Budownictwo i planowanie przestrzenne

  Ochrona środowiska
Dowody osobiste   Zaświadczenie o przeznaczeniu w MPZP   Decyzje środowiskowe
Sprawy meldunkowe   Warunki techniczne przyłączy   Wycięcie drzewa, krzewu
Sprawy z zakresu stanu cywilnego   Zajęcie pasa drogowego   Usuwanie azbestu
Rejestr wyborców   Numer porządkowy nieruchomości   Udostępnianie informacji o środowisku
    Planowanie przestrzenne   Psy rasy agresywnej
        Działalność regulowana
        Ewidencja szamb
 Rolnictwo       Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Zwrot akcyzy        
         
         
 Podatki i opłaty lokalne  

 

 

 

   
Podatek od nieruchomości        
Podatek rolny        
Podatek leśny        
Opłata za gospodarowanie odpadami        
Opłata targowa